KIT קליטה

"KIT הקליטה" מבית Finally

קיט זה נועד להגיש ולהנגיש לך המנהל, את הצעדים הבסיסיים לקליטת עובד חדש.

KIT הקליטה כולל:

 • טפסי בירוקרטיה ואדמיניסטרציה
 • טופס למבנה תהליך הכרות הארגון
 • טופס לחיבור והכרת התפקיד והמשימות
 • טופס משוב
 • טפסים לניצול ההזדמנות

מה ב "KIT- הקליטה":

 1. למה לנהל תהליך קליטה
 2. טופס 101
 3. טופס סיכום תנאים
 4. דף לווי להצגת נכונה של הארגון וסביבותיו
 5. סיכום מטרות התפקיד ותחומי האחריות
 6. משוב על תהליך קליטת עובד
 7. שיחת ציפיות בסיום תהליך קליטה
 8. טופס הערכת ביצועים תקופתי
 9. מה עושים מחר בבוקר

בקרוב יום שלם "מגיוס לקליטה"

כל השלבים, כל הסודות, כל מה שאסור לשכוח וחייבים לזכור,

והכי חשוב איך לבצע הלכה למעשה

גיוס, התאמה והטמעה של עובד חדש.